FOTOWOLTAIKA

PC-TECH wykonuje projekty i realizuje instalacje systemów fotowoltaicznych

Przy obecnym bardzo wysokim poziomie zużycia energii jej konwencjonalne źródła takie jak ropa naftowa, węgiel czy gaz zostaną wyczerpane w ciągu następnych 40 lat. Z energii słonecznej można korzystać bez ograniczeń. Dlatego coraz więcej krajów stale zwiększa jej udział w swym bilansie energetycznym.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie są możliwości wykorzystania energii słonecznej w klimacie polskim. Polska posiada bardzo dobra warunki do wykorzystywania energii słonecznej. Natężenie promieniowania słonecznego jest oczywiście różne w poszczególnych regionach kraju i waha się ono od 900 kWh/m2 do 1200 kWh/m2.

Są dwa najczęściej jednak stosowane sposoby wykorzystania energii słonecznej:

Słoneczne systemy grzewcze (występujące również pod nazwą zestawy solarne bądź systemy solarne) umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, pomieszczeń oraz basenów. Budowane są one na bazie kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne absorbują ciepło promieniowania słonecznego, dzięki czemu ogrzewany jest czynnik roboczy (ciecz robocza), który przepływa przez kolektor. Po ogrzaniu w kolektorze, ciecz robocza przepływa przez wężownicę (wymiennik ciepła) w bojlerze, gdzie oddaje ciepło, ogrzewając także wodę w zbiorniku. Następnie ciecz przepływa po raz kolejny przez kolektor, gdzie zostaje ponownie nagrzana. Kolektory słoneczne na ogół stosuje się do ogrzewania wody użytkowej (istalacje c.w.u.), wody w basenach, a nawet pomieszczeń.

Słoneczne systemy zasilania mogą wytwarzać energię elektryczną na potrzeby urządzeń i obiektów o dowolnej wielkości, bez względu na ich lokalizację. Słoneczne systemy zasilania działają niezależnie od sieci energetycznej, gwarantując stałe dostawy energii nawet w przypadku awarii sieci. Są niezależne od pogody, produkując energię również w pochmurne dni. W zależności od wariantu instalacyjnego, słoneczny system zasilania może działać niezależnie od sieci energetycznej lub współpracować z nią.Kontakt  |  Do Administratora  |  O Serwisie  |  Pomoc

copyright © 2007 PC-TECH Sp z o.o.